I början av hösten 2022 fick jag en förfrågan från socialförvaltningen, Falköpings kommun. De efterfrågade kampanjmaterial för att få fler yngre att söka sommarjobb inom vård och omsorg. De efterfrågade ett material som ska sticka ut och väcka intresse bland yngre.

Definiera målgrupp och kärnvärden

När jag tar mig an ett uppdrag som det här börjar jag alltid med en utförlig research. Jag började med att prata med beställaren om vad de vill få ut av sin kampanj. Dvs de vill få fler att söka sig till jobb inom vården. De ville också framhäva att omsorgsyrken är ett yrke som bjuder på variation och värme.

Därefter gjorde jag en grundlig undersökning av målgruppen och deras preferenser. Vad söker unga människor i en karriär och vad värderar de? Vad är det som gör vård och omsorg till en attraktiv arbetsplats för dem? Genom att definiera detta kan man skapa en tydlig bild av vilken tonalitet och design som passar.

För att lära mig mer om vad som är viktigt för dagens unga tog jag del av den rapport som genomfördes av Ungdomsbarometern under april 2019 på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Jag fastnade för att många yngre idag eftersträvar trygghet och meningsfullhet när de letar efter jobb. Är det något som vård och omsorgsarbete kan erbjuda så är det just det.

Inspiration från YouTube

Hur når vi målgruppen?

I nästa steg funderade jag på vad yngre tittar på och tar intryck ifrån. Jag tog fasta på att många yngre använder TikTok och kollar på YouTube-klipp och valde att utgå ifrån det formspråk som ofta används där. Det vill säga stickers, banners, korta rubriker och roliga bilder. Youtube-thumbnails har ofta bilder som är iögonfallande med starka färger och rubriker i komplementfärger.

Ta fram en stilguide

När man har en tydlig bild av målgrupp och vad man vill uppnå med marknadsföringskampanjen kan man börja skapa en stilguide. En stilguide inkluderar vanligtvis typsnitt, färger, grafiska element och designprinciper som ska användas för att skapa en enhetlig och igenkännbar stil i allt marknadsföringsmaterial. Med utgångspunkt i orden trygghet, värme, meningsfullhet, glädje och omtanke började jag skissa på en stilguide med inspiration från Youtube, med en touch av retro.

äldre dam med yngre omsorgspersonal

Ta fram illustrationer för marknadsföring

När jag började skissa hade jag tidigt i tanke att bilden skulle vara en illustration av människor. Dels för att sticka ut bland liknande material, men också för att det blir friare att använda en illustration jämfört med ett fotografi på människor – vars omständigheter kan ändra sig. Utifrån de inspirationsbilder jag tittat på tog jag fram illustrationer med lite retro-stuk. Med raster i bakgrunden och avskalade linjer.

Det var viktigt att materialet skulle betona värme, glädje och omtanke för att på det sättet förmedla att jobb inom vård och omsorg är meningsfullt och viktigt. För att få fram det använde jag en kombination av olika element. Jag tecknade människor som är glada och visar engagemang och värme genom att hålla runt den andra. Jag valde färger som rött, orange och gult för att de förmedlar en känsla av värme och omtanke. Till det adderade jag mer lekfulla och visuellt tilltalande stora rubriker och stickers som ett hjärta som symbol för omtanke. Illustrationerna tog jag fram i Adobe Illustrator och plockade sedan ihop materialet till olika annonsformat i Adobe InDesign.

olika profilprodukter

Feedback

Under hela processen testade vi material på målgruppen och fick värdefull feedback som gjorde att vi ändrade rubriken till det som vi slutligen landade i: Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt jobb” I rubriken täcker vi in att det är ungdomarna som behövs och att det är ett arbete med mening. I vissa material kompletteras rubriken med en längre text där även ord som trygghet, variation och flexibel vävdes in.

Behöver du hjälp med att ta fram kampanjmaterial?

Det var en liten inblick i min process när jag tar mig an ett marknadföringsuppdrag. Är ditt företag i behov av att ta fram kampanjmaterial?
Kontakta Marie på marie@formkontakt.se så tar vi ett snack om det!