Mina fem bästa verktyg på jobbet 

 

Papper och penna

Min allra bästa vän är, och kommer alltid att vara penna och papper. Jag börjar alla projekt med ett blankt papper, en penna och avstängda skärmar. Jag sitter dessutom gärna på golvet och breder ut inspirationsbilder och skisser – för att jag tycker att mina idéer flödar som bäst då.  När det är gjort – då påbörjar jag mer research via datorn och tar fram förslag i något av följande program:

Indesign

Så fort jag ska jobba med en kombination av bild och text och ta fram en layout – då öppnar jag InDesign. Vilket i mitt fall blir nästan varje dag året runt! Här skapar jag layout för tidningar med många sidor, affischer, bussreklam eller material till SoMe och webben. När min layout är klar väljer jag i vilket filformat materialet ska sparas. Beroende på om materialet ska tryckas eller enbart visas på skärm väljer olika inställningar för bland annat upplösning och färghantering. Exempelvis kan det vara en pdf som laddas upp på tryckeriets webbplats för att tryckas i många exemplar. Eller så sparar jag en pdf på en meny eller publikation som enbart ska läsas på skärm.

Ska jag dela materialet på SoMe eller webben(som i det här fallet) exporterar jag ut en jpg eller png. 

Photoshop

För många är Photoshop förknippat med retuschering och att manipulera bilder. För mig är det främst ett verktyg för att bildbehandla. Det vill säga beskära bilder, förstora eller förminska och justera färg och kontrast. Låter kanske lite trist – men i de allra flesta trycksaker jag tar fram handlar det främst om att få en bild att fungera färgmässigt ihop med andra. Eller så behöver jag förstora en väldigt liten bild för att kunna dra upp den till en stor vepa att hänga på en husfasad.

Men visst att kunna retuschera och justera fotografier det gör jag så klart någon gång ibland också – och då är lagermask och justeringslager mina bästa vänner.

Illustrator

Det är här jag skapar alla logotyper jag tar fram. Varför just i Illustrator? Jo för att det är vektorbaserat och allt som ta fram här kan alltså skalas upp hur stort eller hur litet som helst utan att kvaliteten försämras. Av samma anledning är det också alltid i illustrator jag tar fram illustrationer. För även om en illustration är beställd att enbart synas i ett litet format kan det i framtiden visa sig att den behöver kunna dras upp i stort format och då gillar jag att det fungerar med en gång.

I illustrator jobbar jag främst med ritstift, banhanteraren, övertoningsverktyg och blandningsläge. Och när jag upptäckte markera – samma – utseende öppnade sig en mycket mer effektiv hantering av olika typer av illustratordokument.

Figma

Precis som alla andra som använt Figma så är jag numera en stor fantast! Det har många likheter med InDesign som gjort att jag snabbt känner mig hemma även här. I Figma designar jag exempelvis hur en webbsida ska se ut och kan skapa interaktiva prototyper för användartester. Och så kan jag enkelt föra dialog med kund och programmerare. 

Figma används främst för att skapa användarupplevelser för digitala produkter och tjänster, t.ex. webbplatser. Men fungerar också för att ta fram material till SoMe eller presentationer.

 

Vilka verktyg använder du mest på jobbet? Lämna gärna en kommentar!