Illustration & grafisk form

Synskadades riksförbund

 

Illustration för att synliggöra hinder och möjligheter för personer med synnedsättning. Framtagning av trycksaker.

Vykort Synskadades riksförbund, Skaraborg, Illustrativt vykort
Illustration för Synskadades riksförbund