Select Page

Synskadades riksförbund

Illustration och grafisk form

 

Illustration för att synliggöra hinder och möjligheter för personer med synnedsättning. Framtagning av trycksaker.

Vykort Synskadades riksförbund, Skaraborg, Illustrativt vykort
Illustration för Synskadades riksförbund