Bokformgivning

Göteborgs stadsmuseum

 

Bokformgivning och sättning av boken “Bara gör!” Funkteks samlade erfarenheter och tips för ett tillgängligt museum.
Bara gör, tillgänglig formgivning, grafisk formgivare med inriktning tillgänglighet, funktek, tillgängligt museum
Bara gör, tillgänglig formgivning, grafisk formgivare med inriktning tillgänglighet, funktek, tillgängligt museum
Bara gör, tillgänglig formgivning, grafisk formgivare med inriktning tillgänglighet, funktek, tillgängligt museum
Bara gör, tillgänglig formgivning, grafisk formgivare med inriktning tillgänglighet, funktek, tillgängligt museum