illustration till samverkansprojekt, överenskommelsen, Falköpings Kommun, illustratör

Illustration

Falköpings kommun

 

lllustration och grafiskt koncept för samverkansprojektet “Överenskommelsen” i Falköpings kommun.

illustration till kommunalt projekt, illustratör Falköping, illustratör Skaraborg
illustration till kommunalt projekt, illustratör Falköping, illustratör Skaraborg
illustration till kommunalt projekt, illustratör Falköping, illustratör Skaraborg
illustration till kommunalt projekt, illustratör Falköping, illustratör Skaraborg