Logotyp och grafiskt element

Learn & Level Up

Learn & level up är ett nystartat företag som vill bidra till att skapa positiva medarbetarupplevelser som motiverar, inspirerar och engagerar medarbetare. Genom att hjälpa företag och organisationer att skapa bra utvecklingsmöjligheter, teamkänsla och öka arbets-, omställnings- och prestationsförmågan. Med digitalt lärande, automatiserade arbetsflöden och plattformar för att samarbeta och dela kunskap, information och resurser.

 

Formkontakt fick i uppdrag att ta fram logotyp och grafiskt element utifrån ledorden “nivåer” “enkel” “neutral”.
logotyp learn and level up
logotyp learn and level up, grafisk element