Läkare Anna Good

Logotyp & visuell identitet 

Läkare Anna Good

 

Formkontakt har tagit fram USP och därtill logotype, visuell identiet och webbsida för specialistläkare Anna Good.
USP: Specialistläkare inom geriatrik med fokus på utbildning och innovativa lösningar för äldrevården

Bildmanér togs fram som inspiration för fotograf Henrietta Bruto som skötte all fotografering för webbsidan.

Läkare Anna Good