Bara gör!

Bokformgivning utifrån grafisk profil för projektet Funktek.
Funkteks samlade erfarenheter och tips för ett tillgängligt museum.

Om

  • Tillgänglig form
  • Bokformgivning