HYR IN MARIE SOM KONSULT/PROJEKTLEDARE
Ska du starta upp en ny verksamhet med skapande? Behöver du nya idéer till din verksamhet? Vill du utveckla din personalgrupp? Eller vill du hitta nya metoder  för att brukarna ska kunna arbeta mer självständigt med skapande? Hyr in Marie som konsult eller projektledare


KURSER/WORKSHOPS FÖR PERSONAL
Marie skräddarsyr gärna kurser för personalgrupper. Kanske behöver ni nya tips och idéer till skapande verksamhet eller behöver ni hjälp att hantera teknik och design i arbete med tidning eller webbsidor. Kontakta Marie!

Klangfärg, tidningsverkstad, daglig verksmhet
Diskussion kring tidningslayout och tips på förbättring på Klangfärgs kurs för personal inom daglig verksamhet.