WinLas

Redesign av logotyp och framtagande av grafisk profil för Falköpingsbaserade företaget WinLas som säljer sitt personalhanteringssystem till 208 av Sveriges kommuner.
De gav mig också uppdraget att ta fram en illustration som förklarar vad WinLas gör.

Här syns också del av hemsidan som WinLas egna utvecklare tagit fram i enlighet med den nya profilen.

Se vad de själva skriver om arbetet med den nya grafiska profilen här

WinLas.se