Sjöfartsmuseet

Folder på finska för Sjöfartsmuseet Göteborg. Fritt efter museets grafiska profil.